Kaliteyi Tecrübe İle Birleştirdik ...
EN
(0 312) 255 40 27 - 28
Formlar ve Dokümanlar

YÖNETİMİN GİZLİLİK, TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

NODESCO bütün hizmetlerini gizlilik ilkesine uygun olarak gerçekleştirir.

NODESCO’nun bütün bölümleri birbirinden bağımsız ve tarafsız olarak hizmet verir.

NODESCO personelinin, kararlarını etkileyebilecek ticarî, malî ve diğer baskılardan arınmış olması sağlanmıştır.

NODESCO, yürütülen faaliyetlerde gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlığı sağlamak adına tüm çalışanları ve komite/kurul üyeleri ile Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Sözleşmesi yapmaktadır.

NODESCO Müşteri ile arasında yapılmış sözleşmenin şartlarına uygun hareket eder.

NODESCO, çalışmaları sırasında iş ve müşteri ile ilgili edinilmiş bütün bilgileri kanunlara ve müşteriyle yapılmış olan anlaşma şartlarına uygun olarak saklar.

NODESCO, Müşteri ile yapılan anlaşmada belirtilmiş kişi veya organizasyonlar dışında, müşterinin yazılı izni olmadan, bilgiyi üçüncü bir şahıs veya organizasyona vermez.

NODESCO faaliyetlerini yürütecek yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş, uygulamakta ve uygunluğunu sürdürmektedir.

NODESCO’nun işlemleri ve hesapları bağımsız bir denetime tabidir. NODESCO’ nun bütün kayıtları bir mali müşavir tarafından denetlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

NODESCO faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmıştır.

NODESCO faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya riskler Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın yeterli olmadığı durumlarda şirket sermayesinden karşılanacaktır.

NODESCO, hizmet verilen kurum ve kuruluşla ilgili malzemelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacaktır.

NODESCO, tüm çalışanlarına kararlarını etkileyecek bir şekilde baskı uygulamayacaktır.


Erişilebilir Formlar
Müşteri Hizmetleri (0 312) 255 40 27 - 28
Bizden Haberdar Olun