Tahribatsız Muayene Hizmetleri

Kalite kontrolün en önemli bölümlerinde olan tahribatsız muayene üretimin tamamlayıcı son kısmı ve bakım sürecine önemli ölçüde yön veren kısmıdır. Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemeler imalat esnasında veya belli bir süre kullandıktan sonra meydana gelen hacimsel ve yüzeysel hataları, numune almaya gerek kalmadan doğrudan malzeme üzerine yapılan testlerle tespit edilmesidir.

1- GÖZLE MUAYENE

Gözle Muayene, Bir malzemenin yada kaynak dikişinin yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

DETAYLAR

2- SIVI PENETRANT MUAYENESİ

Sıvı Penetrant Muayenesi, Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodudur. Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde aşırı gözenekli olmamaları koşulu ile beklenen yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir.

DETAYLAR

3- MANYETİK PARÇACIK İLE MUAYENE

Manyetik Parçacık İle Muayene, Yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir muayene metodu olup, tespit edilmek istenilen hataların muayene işlemi uygulanan yüzeyine açık yada yüzeyin hemen altında olması gerekir. Bu yöntem sadece ferromanyetik yani mıknatıslanabilen malzemelerde kullanılır.

DETAYLAR

4- ULTRASONİK DALGALAR İLE MUAYENE

Ultrasonik Dalgalar İle Muayene, Ultrasonik muayene, muayene probu tarafından üretilen yüksek frekanstaki (0,1-20 MHz) ses üstü dalgaların test malzemesi içerisine yayılması ve bir süreksizliğe çarptıktan sonra geri yansıyıp prob tarafından algılanması prensibine dayanır.

DETAYLAR

5- RADYOGRAFİK MUAYENE

Radyografik Muayene, Radyografik muayene yöntemi, oldukça hassas bir muayene yöntemi olması ve muayene sonuçlarının kalıcı olarak kaydedilebilir olmasından dolayı sanayide en yaygın olarak kullanılan tahribatsız muayene yöntemlerinden biridir.

DETAYLAR

6- GİRDAP AKIMLARI İLE MUAYENE (EDDY-CURRENT)

Girdap Akımları İle Muayene, Elektrik iletkenliğine sahip olan bütün metal ve alaşımlarına uygulanabilen bir yöntem olan girdap akımları yöntemi yüzey ve yüzeye yakın süreksizliklerin belirlenebilmesi için uygun bir yöntemdir.

DETAYLAR

7- VAKUM TESTİ

Vakum Testi, Vakum testi, yaygın olarak tankların taban sacları ve plakaların kaynaklarında kaçak, sızıntı ve diğer hataların tespitinde kullanılır.

DETAYLAR

8- SIZDIRMAZLIK TESTİ

Sızdırmazlık Testi, Ekipmanların kaçak tespitinde kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemi olan sızdırmazlık testi, basınçlandırılmış ve renklendirilmiş su, hava ve yanıcı olmayan gazlar kullanılarak ekipman üzerinde inceleme yapılır.

DETAYLAR