ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

NDT İŞLERİ YAPAN FİRMAMIZ AŞAĞIDAKİ İLKELERİ YÖNETİM POLİTİKASI OLARAK BELİRLEMİŞTİR ;

Ülkemizdeki yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak,

Tüm faaliyetlerimizde ekip çalışmasını benimseyerek müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışını sağlamak,

ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001: 2015 Çevre, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı VE Güvenliği standartlarına uygun bir sistem kurmak ve sürekli geliştirmek,

Risk analizleri yapmak ve devamlılığını sağlamak,

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ve/veya acil durumda, iş kazalarını ve çevresel etkileri en aza indirecek tedbirleri almak,

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıkları azaltmak ve geri kazanım yolu ile bertarafını sağlamak,

Çalışanlarımıza ve yüklenicilerimize Kalite, Çevre ve İSG konusunda eğitim vererek bilinçlenmelerini sağlamaktır.